Traducció i postedició

La traducció és, actualment, una etapa essencial de la internacionalització. Per això, poso a la vostra disposició una àmplia gamma de serveis al voltant de la traducció.

Treballo les produccions escrites en la teva llengua per traduir-les i fer que tenguin sentit pels lectors d’un altre idioma. Analitzo els textos, m’allunyo de les paraules per prendre la distància necessària, no dubto en qüestionar els autors, tot això amb l’objectiu de lliurar textos totalment qualitatius i rendibles.

Les llengües

Espanyol, francès i català, treballo en els tres idiomes. El català i el castellà són les meves llengües maternes, però el francès s’ha convertit en una llengua primera. Sí, és possible.

La cultura

Qui diu llengua, diu cultura. Per traduir, cal tenir, un bon coneixement de les regles gramaticals, sintàctiques i ortogràfiques i també un coneixement profund de la cultura, dels mercats i de la societat que fa viure aquesta llengua. Sempre atenta a l’actualitat i a les últimes novetats i amb una set innata de coneixement cultural, tinc un pluma alhora literària i tècnica que tan agrada a marques i empreses. Això és també el que s’anomena localització: el fet d’adaptar un text a una altra realitat cultural.

Els suports

Web o print, poc importa…

Després de més de deu anys d’expèriencia treballant en el camp de la comunicació, la traducció i l’escriptura, tinc un coneixement profund dels aspectes tecnològics de l’Internet i les restriccions que això implica. La traducció web va més enllà del contingut visible per als usuaris (lectors i consumidors). Per a que una traducció web sigui bona i qualitativa s’ha de tenir en compte tot el llenguatge no visible (temes de CSS, complements, extensions, botons, etc.) però indispensable per al SEO de la vostra empresa i una optimització natural.

Ets desenvolupador d’aplicacions mòbils o de videojocs ? També tinc expèriencia en la matèria!

 

Si, en canvi, treballes amb materials impresos i necessites traduir els continguts de fulletons, guies, opuscles, revistes… pots estar segur que tindré molta cura del format i de la maquetació que m’envieu.

… i els llibres!

I per descomptat, els llibres. Sí, els vostres llibres. Editorial? Autopublicació? Sigui quina sigui la teva situació, puc traduir els teus llibres, sóc membre de l’ATLF (Associació de traductors literaris de França) i de l’ASETRAD (Associació Espanyola de Traductors).

Treball de post-edició

El programes de traducció automàtica s’estàn estenent molt i ràpidament, això és una certesa. Però una màquina mai no podrà substituir completament el cervell d’un traductor. N’estic convençuda. Per això proposo un servei de postedició que consisteix en editar, modificar i corregir un text que s’hagi traduït prèviament. És un servei complet de postedició, és a dir, ofereixo la correcció de la transferència de significats però també d’ordre estilístic.